Studijų porgramos „Erasmus“ informacinės medžiagos dizainas ir maketavimas

Užsakovas: Kauno technologijos universitetas