Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo „EPP“ viešinimo kampanijos organizavimas

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija