Žaliųjų informacinių ir ryšių technologijų kontaktų mugė (LT-NO)

Užsakovas: Lietuvos respublikos ūkio ministerija, MITA